مختصری از من

بنده با مدرک تحصیلی مدیریت بازرگانی وانجام کارهای پاره وقت مرتبط با مهارت تحصیلی خود و داشتن روحیه ی کار تیمی و خلاقیت و تعهد ،خواستار ومشتاق همکاری با شرکت شما در زمینه ی اداری و بازرگانی میباشم

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه ازادپل طالشان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com