مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دیجی کالا
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس توسعه کسب و کار
 • خرداد ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  پارس اوک کیش
  مهندسی صنایع/ کارشناس ERP

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت استراتژیک
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دانش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیاست‌های تحقیق و توسعه
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SharePoint
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Enterprise Architect
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bizagi BPMS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت استراتژیک
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دانش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیاست‌های تحقیق و توسعه
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com