مختصری از من

به عنوان فردی متخصص در زمینه مدیریت بازاریابی علاقه و انگیزه بالایی به کار و فعالیت در حوزه های مرتبط با داتش بازاریابی دارم. از خصوصیات بارز من که می تواند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهد داشتن پشتکار و دقت و تعهد در انجام فعالیت های سازمانی است. علاقه مندی به کارهای تیمی، مسوولیت پذیری، توان حل مساله از دیگر خصوصیات من است که می تواند به سازمان در بهره گیری از فرصت ها و حل چالش ها و تهدید های محیطی کمک کند.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 18.04
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 18.23
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 14.25

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  Ranking multi criteria decision making methods for a problem by area under receiver operating characteristic, Journal of Investment and Management, 4(5), 210-215.
 • 1393
  بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 4(2)، 173-190.
 • 1393
  Factors influencing social shopping behavior of fashion in Tehran apparel market, Management Science Letters, 4 (6), 1201-1210.

پروژه ها

 • 1393
  تحليل دوره هاي بازاريابي در جهان و ايران و پيشنهاد دوره‌اي جامع و طراحی سیلابس های درسی رشته بازاریابی مقطع کارشناسی ارشد
  همکار

  توضیحات: کارفرما: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 • 1393
  داوری مقالات در کنفرانس مدیریت خدمات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  داور
 • 1392
  امکان سنجی تبدیل ایران به هاب تجارت الکترونیک منطقه
  همکار

  توضیحات: کارفرما: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

 • 1391
  تدوین سند راهبردی آمایش آموزش عالی مبتنی¬بر ارزش¬های بنیادی و آمایش سرزمین
  همکار

  توضیحات: کارفرما: وزارت علوم

افتخارات

 • 1393
  کسب رتبه 12 در کنکور دکتری مدیریت
 • 1390
  کسب رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد در مجموعه مدیریت

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • استراتژی بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار مصرف کننده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تحقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی طرح بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل کسب و کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی بین الملل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی شبکه های توزیع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هوشمندی کسب و کار (BI)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی خدمات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اقتصاد مهندسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت استراتژیک- بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • لیزرل (Lisrel)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • vensim
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • QlikView
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • استراتژی بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار مصرف کننده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تحقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی طرح بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل کسب و کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی بین الملل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی شبکه های توزیع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هوشمندی کسب و کار (BI)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی خدمات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اقتصاد مهندسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت استراتژیک- بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com