مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1387
    فوق دیپلم معماری
    /دانشگاه آزاد زنجان

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    آزاد
    بازاریابی و فروش/ فروشندگی
https://.com