مختصری از من

سلام

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  موسسه زبان معرفت
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر موسسه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آصول و فنون مصاحبه و مذاکره اشنایی با خبر نویسی و روزنامه نگاری تزریقات
 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com