مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش سیالات /دانشگاه خلیج فارس بوشهر / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • instrumentation engineering
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول پایپینگ (Piping)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • fluent & gambit
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آباکوس(ABAQUS)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys Icem cfd
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • instrumentation engineering
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول پایپینگ (Piping)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com