مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1383
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش بازرگاني /دانشگاه علامه طباطبايي / معدل 20

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مسکن و ساختمان جهان
  مالی و حسابداری/ رئیس اداره سرمایه گذاری

افتخارات

 • کسب رتبه شرکت بریر از نظر رشد سریع در ارزیابی سالانه سازمان مدیریت صنعتی IMI100 برای شرکت جهان.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • سرمایه گذاری و ارزیابی طرح های اقتصادی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • COMFAR
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مربوطه

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سرمایه گذاری و ارزیابی طرح های اقتصادی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com