مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد كارشناس مامايى و كارشناس ارشد سلولى_تكوين
  گرایش جنين شناسى /دانشگاه آزاد تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  درمانگاه خصوصى
  پزشکی درمانی/پرستاری// كارشناس مامايى

  توضیحات: هم اكنون به مدت ٣ روز در هفته فعاليت دارم كه دنبال فرصت شغلى بهترى هستم

 • مهر ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  دولتى
  پزشکی درمانی/پرستاری// ٢ سال سابقه ى كارى در زايشگاه و مركز بهداشت رباط كريم و شهر رى

  توضیحات: چاپ مقاله ى داخلى

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  چاپ مقاله ى داخلى با موضوع اثر آسپرين بر بافت معده ى جنين موش صحرايى يك مطالعه ى هيسترومورفومتريك در دانشگاه علوم پزشكى فسا شيراز

پروژه ها

 • 1395
  شركت در پروژه ى كشورى مبارزه با إيدز و بيماريهاى جنسى
  كارشناس تشخيص

  توضیحات: دريافت جايزه و منتخب بهترين تشخيص در بيماريهاى جنسى و درمان آنها

افتخارات

 • 1395
  دريافت جايزه در طرح مبارزه با بيماريهاى جنسى و ايدز

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به ورزش شنا و كار در زمينه ى فرهنگسازى

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • آشنایى با أکسل و ورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: در حال تحصيل بيشتر در رشته ى زبان
https://.com