مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی پرستاری
    /دانشگاه علوم پزشکی آبادان / معدل 16.42

نقاط قوت رفتاری

  • خلاقیت و نوآوری
  • رهبری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com