مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری مهندسی کامپیوتر
  گرایش سیستم های نرم افزاری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین / معدل 17
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز / معدل 17.02
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند / معدل 15.72

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  خانه توسعه فناوری اطلاعات
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس ارشد نرم افزار

  توضیحات: 1- تحلیلگر پروژه مدیریت خدمات فاوا در معاونت ناجا
  2- تحلیلگر فرآیندهای مدیریت خدمات فاوا
  3- طراح راهکار یکپارچه‌سازی سامانه‌های معاونت توسعه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  4- تحلیلگر چارچوب معماری سازمانی سرویس گرا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  5- محقق استانداردهای حوزه مدیریت بر سامانه های فناوری اطلاعات
  6- تحلیل چارچوب مخابراتی eTOM و سیستم‌های مخابراتی
  7- تحلیلگر پروژه MBB همراه اول در زمینه مهاجرت از 2G به 3G
  8- تحلیلگر تهیه RFP بانک عسکریه
  9- تحلیلگر تهیه RFP شرکت مپنا
  10- تحلیلگر تهیه RFP سازمان تامین اجتماعی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  “Performance Monitoring and Analysis of Cloud Computing Environment”, IEEE, 2013 1 “A New Approach toward Locating ERP Components on Cloud Computing Architecture”, International Journal of Advanced Research in Computer Science (IJARCS), 2014 2 “A New Approach Towards Integrated Cloud Computing Architecture”, International Journal of Digital Information and Wireless Communications (IJDIWC), 2014 3 “A New Cloud Computing Architecture by Integrating Recent Best Reference Frameworks”, International Conference on Digital Information Processing, E-Business and Cloud Computing (DIPECC), 2013 4 “CLOUD COMPUTING PERFORMANCE EVALUATION: ISSUES AND CHALLENGES”, International Journal on Cloud Computing: Services and Architecture (IJCCSA), 2013 5 “A Novel Intrusion Detection Approach Based on Intelligent Agent in Cloud Computing”, International Conference on Electrical and Computer Engineering (ICECE), 2013 6

پروژه ها

 • 1395
  پروژه راهکار یکپارچه‌سازی سامانه‌های معاونت توسعه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  تحلیلگر
 • 1393
  پروژه مدیریت خدمات فاوا در معاونت ناجا
  تحلیلگر
 • 1393
  پروژه MBB همراه اول در زمینه مهاجرت از 2G به 3G
  تحلیلگر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به انجام کارهای تحلیل، طراحی، نوآوری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرایند
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل و طراحی فرایندهای مدیریت خدمات فاوا ( Information Technology Service Management )
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر چارچوب معماری سازمانی فدرال ( Federal Enterprise Architecture Framework )
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر الگوهای طراحی نرم افزار و الگوهای معماری نرم افزار ( Software Design & Architecture Pattern )
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر تحلیل و تهیه RFP فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره ITIL در آموزشگاه فن‌پرداز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره CCNA در آموزشگاه رمیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره تشریح الزامات و مستندسازی isms مبتنی بر iso 27002 و iso 27001 در آموزشگاه راهنما فردا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره Security+ در آموزشگاه راهنما فردا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل و طراحی نرم‌افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر استاندارد PMBOK
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Enterprise Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PowerDesigner
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Technical Analysis
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرایند
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل و طراحی فرایندهای مدیریت خدمات فاوا ( Information Technology Service Management )
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر چارچوب معماری سازمانی فدرال ( Federal Enterprise Architecture Framework )
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر الگوهای طراحی نرم افزار و الگوهای معماری نرم افزار ( Software Design & Architecture Pattern )
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر تحلیل و تهیه RFP فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره ITIL در آموزشگاه فن‌پرداز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره CCNA در آموزشگاه رمیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره تشریح الزامات و مستندسازی isms مبتنی بر iso 27002 و iso 27001 در آموزشگاه راهنما فردا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره Security+ در آموزشگاه راهنما فردا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل و طراحی نرم‌افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر استاندارد PMBOK
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com