مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس نرم افزار اتوکد در سال ۱۳۹۴ در آموزشگاه فارابی تدریس پرسپکتیو پژوهش در زمینه آثار فرهنگی و موزه های تاریخی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Autodesk 3ds Max
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Autodesk 3ds Max
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com