مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مهندسی حمل و نقل و ترافیک شهری
  /دانشگاه جامع علمی - کاربردی / معدل 14
 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم شهرسازی
  /دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی / معدل 15

دانش تخصصی

 • شهرسازی و ترافیک شهری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی و کارشناسی
 • امور مالی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و مدیریت فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • getram - aimsun - office - autocad
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شهرسازی و ترافیک شهری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی و کارشناسی
 • امور مالی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و مدیریت فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com