مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد جغراافیا
  گرایش برنامه ریزی شهری /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 17.2
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی جغرافیا
  گرایش برنامه ریزی شهری /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 16.5

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله پزوهشی

پروژه ها

افتخارات

 • 1389
  عضو انجمن علمی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت ریسک
  20% Complete
  عنوان مدرک: تخصص دوره کارشناسی ارشد
 • سرمایه اجتماعی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تخصص دوره کارشناسی ارشد
 • برنامه نویسی php
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
 • طراحی با فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
 • اتوکد
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  20% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت ریسک
  20% Complete
  عنوان مدرک: تخصص دوره کارشناسی ارشد
 • سرمایه اجتماعی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تخصص دوره کارشناسی ارشد
 • برنامه نویسی php
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
 • طراحی با فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
 • اتوکد
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
https://.com