مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد دزفول / معدل 19.35

دانش تخصصی

 • طراحی سایت و برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی C# و طراحی سایت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی سایت و برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com