مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1379
  کارشناسی رادیولوژی
  /دانشگاه علوم پزشکی تهران / معدل 18

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  اداره کل بیمه ی سلامت استان تهران
  کارشناس ارزیابی سلامت
 • مرداد ۱۳۸۰ تا مرداد ۱۳۸۲
  بیمارستان فوق تخصصی اختر
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس رادیولوژی

  توضیحات: دوره ی طرح نیروی انسانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • روانشناسی و علوم وابسته. هیپنوتراپی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روانشناسی و علوم وابسته. هیپنوتراپی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com