مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی حسابداری
    گرایش مالی /دانشگاه علمی کاربردی واحد 3 / معدل 16
https://.com