مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علوم و فنون بابل / معدل 17.14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت امیدان منظومه گسترش اطلاعات
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com