مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    vx
    تشریفات/هتلداری و کترینگ/ xv

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • رهبری
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
https://.com