مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش تجزیه /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران / معدل 16
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه دانشگاه آزاد-واحد تهران شمال / معدل 17.94

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  دبیرستان مهراندخت
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس شیمی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  کارخانه سلیم رام
  داروسازی و بیو تک/ مسئول فنی
 • دی ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۰
  ژابیز
  داروسازی و بیو تک/ ویزیت علمی

پروژه ها

 • 1394
  جداسازی آلاینده های نفتی با استفاده از نانو ذرات سیلیکاتی
  محقق

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی:نوازنده گیتار
 • تدریس خصوصی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان اسپانیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات اینترنتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دستگاه های تجزیه
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان اسپانیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات اینترنتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دستگاه های تجزیه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com