مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی حسابدری
  گرایش تجمیعی /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت صنایع مرسان
  مالی و حسابداری/ حسابرس
 • فروردین ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  اتوماسیون صنعتی نیکان
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری داخلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی داخلی
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری داخلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی داخلی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com