مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1385
  فوق دیپلم الکترونیک
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت توانا ابزار پرتو
  پزشکی درمانی/پرستاری// مسئول فنی

  توضیحات: 9سال سابقه کار در زمینه تجهیزات چشم پزشکی
  گذراندن دوره های اموزشی در خارج از کشور د کمپانی سازنده دستگاه
  شرکت در سمینارها و کنگره های تخصصی چشم پزشکی
  انجام امور کلی شرکت مانند نصب و نگهداری تجهیزات کامپیوتری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تعمیر و آموزش تجهیزات و دستگاه های چشم پزشکی
  20% Complete
  عنوان مدرک: الکترونیک

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تعمیر و آموزش تجهیزات و دستگاه های چشم پزشکی
  20% Complete
  عنوان مدرک: الکترونیک
https://.com