مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه تبریز / معدل 16
 • 1383 تا 1385
  فوق دیپلم فناوری اطلاعات
  گرایش دیتا /دانشگاه لرستان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت خدمات مسافرتی آوای پرواز
  بازاریابی و فروش/ سرگروه ارزیابی رضایت مشترکین
 • آذر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شاتل
  بازاریابی و فروش/ کارشناس تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
 • مهر ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۸
  نمایندگی سایپا
  کارشناس فروش
 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۸۸
  پیسی
  مالی و حسابداری/ کارشناس خزانه داری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی کامل با مفاهیم فروش، بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزار تیکتینک
  80% Complete
  عنوان مدرک: ticketing
 • آشنایی با پورتال
  80% Complete
  عنوان مدرک: share point
 • آشنایی با سی آر ام
  80% Complete
  عنوان مدرک: crm
 • آشنا با اصول مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول و فنون مذاکره
 • آشنایی کامل با انواع شیوه های تبلیغاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با اصوا قراردادها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیشبرد کلیه امور مرتبط با همایش ها و نشست های گروهی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کلیه امور مرتبط با حضور در نمایشگاه ها، سمینارها و همایش ها و غرفه ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیشبرد کلیه امور مربوط به طراحی تبلیغات و پروژه های تبلیغاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی کامل با مفاهیم فروش، بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزار تیکتینک
  80% Complete
  عنوان مدرک: ticketing
 • آشنایی با پورتال
  80% Complete
  عنوان مدرک: share point
 • آشنایی با سی آر ام
  80% Complete
  عنوان مدرک: crm
 • آشنا با اصول مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول و فنون مذاکره
 • آشنایی کامل با انواع شیوه های تبلیغاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با اصوا قراردادها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیشبرد کلیه امور مرتبط با همایش ها و نشست های گروهی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کلیه امور مرتبط با حضور در نمایشگاه ها، سمینارها و همایش ها و غرفه ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیشبرد کلیه امور مربوط به طراحی تبلیغات و پروژه های تبلیغاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com