مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی ليسانس اقتصاد
  گرایش اقتصاد صنعتي /دانشگاه شهيد بهشتي

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی و دوخت لباس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی و دوخت لباس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com