مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی
  گرایش ژنتیک /دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  همکار طرح پروژه ی دکترا دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تکنیکهای آزمایشگاهی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با اکسل-
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: ایلتس
دانش تخصصی
 • تکنیکهای آزمایشگاهی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com