مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه آزاد کرج ( امیرالمومنین)

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  نامداران ارتباط همراه
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
 • آذر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  نامداران ارتباط همراه
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • حسابداری بهای تمام شده شرکت های بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری فروردین
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری بهای تمام شده شرکت های بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com