مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی گرافيك و مديريت جهانگردى
  /دانشگاه پيام نور و سوره

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  اسپندار
  مسئول دفتر/ مدير

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • همكارى به عنوان طراح در كيترينگ نمونه
 • همكاري با كيترينگ نمونه به عنوان ديزاينر

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ و كرل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com