مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علامه نائینی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۳
  شرکت کامپیوتری پارسیکا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراح سایت
 • تیر ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۰
  شرگت کامپیوتری نگاه رایانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسول شبکه

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی PHP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فوتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com