مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت بهره وری /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 18
 • 1374 تا 1379
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۸
  مشانیر
  مهندسی صنایع/ برنامه ریزی و کنترل پروژه های نیروگاهی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  مپنا
  مهندسی صنایع/ برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۸
  سازه
  مهندسی صنایع/ برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • فروردین ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۶
  شرکت کاوه مبدل
  مهندسی صنایع/ برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • فروردین ۱۳۸۱ تا اسفند ۱۳۸۲
  نفت بهران
  مهندسی صنایع/ برنامه ریزی و سیستم ها
 • فروردین ۱۳۷۹ تا اسفند ۱۳۸۰
  داروپخش
  مهندسی صنایع/ برنامه ریزی
https://.com