مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مکانیک
    گرایش وب /دانشگاه سما / معدل 19

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • تنیس - فوتبال دستی

نقاط قوت رفتاری

  • تعهد و انگیزه خدمت
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com