مختصری از من

پروژه ها

 • 1395
  پروژه نمایشگاه بین اامللی تجهیزات آشپزخانه(مشهد-تبریز-اصفهان-تهران)
  طراح و بخش های مربوط به گرافیک دیزاین
 • 1394
  ماهنامه ادبی دانشگاه هنر
  طراح و صفحه آرا
 • 1392
  پروژه ساختمانهای تجاری
  طراح و گرافیست

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند به عکاسی تبلیغاتی
 • ارائه کمپین های تبلیغاتی
 • برندیگ و ریبرندینگ
 • طراحی کاراکتر و مسکات

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تصویر سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و تدوین و اجرای برندینگ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و طراحی و اجرا کمپین تبلیغاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی فونت (تایپ فیس)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تصویر سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و تدوین و اجرای برندینگ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و طراحی و اجرا کمپین تبلیغاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی فونت (تایپ فیس)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com