مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد عمران
    گرایش سازه /دانشگاه آزاد
https://.com