مختصری از من

در حال حاضر در پی گذراندن دوره های تور لیدری هستم .

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه سینا
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه فدک

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  آگهی نامه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراح
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۵
  به صورت خصوصی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ تدریس کامپیوتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مونتاژ کار کامپیوترهای شخصی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شهروند الکترونیک (e-cittizen)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر کار عمومی کامپیوترهای شخصی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با بیشتر نرم افزار ها
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مونتاژ کار کامپیوترهای شخصی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شهروند الکترونیک (e-cittizen)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر کار عمومی کامپیوترهای شخصی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com