مختصری از من

اینجانب به عنوان کارشناس آموزش در معاونت خدمات شهری وفضای سبز شهرداری منطقه 3 تهران مشغول به کار میباشم وتاثیر جدایی زباله های تر وخشک بر محیط زیست و کاهش هزینه تحمیلی بر شهرداری که آموزش آن در سطح مدارس ومجتمع های تجاری ومسکونی که به صورت روزانه انجام می دهم .

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  شرکت توسعه شهر ارشیا
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • در زمینه آموزش ومشاوره تحصیلی وشغلی وآموزش امنیت خانواده
  20% Complete
  عنوان مدرک: روانشناسی راهنما یی ومشاوره
دانش تخصصی
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • در زمینه آموزش ومشاوره تحصیلی وشغلی وآموزش امنیت خانواده
  20% Complete
  عنوان مدرک: روانشناسی راهنما یی ومشاوره
https://.com