مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد جامعه شناسی
  گرایش پژوهشگری /دانشگاه تهران.علامه / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394

پروژه ها

 • 1395
  شرکت در پژوهش سنجش کیفیت زندگی. شرکت در پژوهش سنجش مشارکت اجتماعی. شرکت در پژوهش التزام ه اخلاق کار. شرکت در تهیه نقشه جی ای اس. پرسشگری و مصاحبه
  پژوهشگر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کارهای تیمی و گروهی. دوره های آموزش حین کار.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • علوم اجتماعی
  60% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار spss

ابزار و نرم افزار

 • علوم کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: icdl 1.2

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم اجتماعی
  60% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار spss
https://.com