مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی كارشناسى متالورژى
  گرایش مهندسى مواد /دانشگاه آزاد شادگان / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علايق به انجام امور فرهنگى و اجتماعى و فعاليت سياسى

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بازرسى جوشpt افسر ایمنى
  40% Complete
  عنوان مدرک: بازرسى جوش pt افسر ايمنى

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرسى جوشpt افسر ایمنى
  40% Complete
  عنوان مدرک: بازرسى جوش pt افسر ايمنى
https://.com