مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه فنی مهندسی صومعه صرا / معدل 18.11
 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه فنی مهندسی صومعه صرا / معدل 14.31
 • 1387 تا 1390
  دیپلم حسابداری
  گرایش مالی / معدل 14.92

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com