مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران-عمران و مدیریت ساخت /دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  دفتر طراحی بنیان
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس همراه
 • خرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت سویاب سازه
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۸۹
  شهرداری نوشهر
  مسئول دفتر/ قراردادی-

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  معلم شرکت مبتکران اریا پارس تحت عنوان استاد رباتیک و نقشه کشی صنعتی
 • 1395
  معلم شرکت مبتکران اریا پارس تحت عنوان استاد رباتیک و نقشه کشی صنعتی

افتخارات

 • 1395
  کسبمقام زیباترین سازه ی خرپای ماکارونی در مسابقات بین دانشگاهی
  ثبت اختراع دستگاه شمشه ی تاشوی چند منظوره

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • صورت وضعیت نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • صورت وضعیت نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com