مختصری از من

شخصی هستم که هم در رشته حسابداری تخصص نسبی دارم و هم کارهای هنری گوناگون مثل نقاشی. طراحی و هنرمیناکاری انجام داده ام. و همچنین کار تدریس انجام داده ام و فعالیت های ورزشی گوناگون انجام دادم علاقه مند به کارهای گروهی و دارای ارتباط عمومی بالا در برخورد با افراد متفاوت هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور گلپایگان / معدل 14.32

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  اداره تربیت بدنی گلپایگان
  مالی و حسابداری/ خزانه دار هیئت های ورزشی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو هیئت موسس انجمن زیست محیطی سرزمین سبز گلپایگان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl1, hcdl2

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: INTERMEDIATE
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl1, hcdl2
https://.com