مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
  کارشناس ارزیابی و انطباق

  توضیحات: کارشناسی و ارزیابی کیفی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد در اداره استاندارد مسقر در گمرک تهران به عنوان بخش خصوصی

 • آبان ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۱
  شرکت بازرسی مهندسی ایران
  کارشناس ارزیابی و انطباق کالای وارداتی

  توضیحات: کارشناسی و ارزیابی کیفی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد در اداره استاندارد مسقر در گمرک تهران به عنوان نیروی شرکتی اداره استاندارد استان تهران

 • فروردین ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۰
  شرکت لیزینگ ایرانیان
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه ICDL

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com