مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه باهنر شیراز / معدل 15.16

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶
  فاز19شرکتpomc.شرکت اسپادانا
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناسhse

  توضیحات: گذراندن دوره گار با Gas detector.گذراندن دوره erp.گذراندن دوره ایمنی پالایشگاهی.

 • شهریور ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  فاز 13شرکت ppl.شرکتساخت و راه اندازی برق و ابزار دقیق SGC
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس HSE

  توضیحات: گذراندن دوره ایمنی پالایشگاهی.گذراندن دوره زبان فنی پالایشگاهی.گذراندن دورهms

 • آذر ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  نفت ستاره خلیج فارس.شرکت فلات.پیمانکاری محمدی
  ایمنی و محیط زیست/ hse

  توضیحات: مدرک ایمنی مقدماتی وبهداشت از تهران.گذراندن دوره simops

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  نفت ستاره خلیج فارس.شرکت عمران ساحل.پترو صنعت
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس ایمنی

  توضیحات: مدرک ایمنی مقدماتی وبهداشت از تهران.گذراندن دوره simops

دانش تخصصی

 • کار با انواع گاز سنج ها.آشنایی با سیستم های f&g.آشنایی با ایمنی راه اندازی.
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کار با انواع گاز سنج ها.آشنایی با سیستم های f&g.آشنایی با ایمنی راه اندازی.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com