مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد آب و هواشناسی
  گرایش آب و هواشناسی شهری /دانشگاه تهران / معدل 18

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به محیط زیست و سعی در محافظت از ان، علاقه به زبان انگلیسی و...

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com