مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه یادگار امام

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دانشگاه آزاد اسلامی
  مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  مقاله علمی پژوهشی

ابزار و نرم افزار

 • برنامه word و Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com