مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  فوق دیپلم نقشه کشی صنعتی
  /دانشگاه علمی و کاربردی

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
  پرشیا خودرو ( نمایندگی BMW)
  بازاریابی و فروش/ کارشناس پذیرش خدمات پس از فروش
 • آبان ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۱
  پرشیا خودرو ( نمایندگی BMW)
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش خودرو
 • بهمن ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۴
  پرشیا خودرو ( نمایندگی BMW)
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیر عامل و هئات مدیره
 • خرداد ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  دفتر هواپیمایی هنگ کنگ
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Seven software
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آیین نگارش و مکاتبات اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Basic technical product knowledge
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش پرشیا خودرو
 • اصول و روشهای کنترل و بازگشت مشتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجموعه آفاق صنعت
 • Wheel and tyre
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش پرشیا خودرو
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش پرشیا خودرو

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com