مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دیپلم ریاضی فیزیک

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • WordPress
  100% Complete
  عنوان مدرک: web design
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک: web design
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک: web design
 • AJAX
  80% Complete
  عنوان مدرک: web design
 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک: bootstrap
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک: web design

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • WordPress
  100% Complete
  عنوان مدرک: web design
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک: web design
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک: web design
 • AJAX
  80% Complete
  عنوان مدرک: web design
 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک: bootstrap
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک: web design
https://.com