مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی ریاضی
    گرایش مهندس مدیریت اجرایی /دانشگاه پیام نور / معدل 16
https://.com