مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی آب
  گرایش سازه های آبی /دانشگاه ازاد / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس در مقاطع مختلف سمینار.پایان نامه.پژوهشهای تحصیلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com