مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه صنعتی سهند تبریز / معدل 13

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت روشن صنعت ویستا
  مهندسی نفت/معدن/ مشاور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • surpac
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • datamine
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • NPV scheduler
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • dips
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • swedge
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • surfer
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com