مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  فوق دیپلم سیستم های رایانه ای
  گرایش سخت افزار /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  کامپیوتر تکنو سیستم
  سخت افزار و شبکه/ مدیریت

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی سیستم های یارانه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی سیستم های یارانه ای
https://.com