مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق /دانشگاه غیرانتفاعی صدرالمتألهین / معدل 17

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت آبکاری آریا
  کارمند اداری
 • تیر ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲
  شرکت جم فایل
  مسئول دفتر/ کارمند اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com