مختصری از من

با توجه به علاقه ام به موضوعات برنامه ریزی استراتژی و بازاریابی از ترم چهارم کارشناسی در قالب پروژه های کارآموزی با شرکت های معتبر این حوزه فعالیت داشته ام. از جمله این پروژه ها می توان به تدوین برنامه راهبردی وزارت نیرو با شرکت مشاوران مدیریت امین اشاره کرد. برای اینکه بتوانم شخصا در این حوزه به مهارت برسم با مذاکراتی با شرکت سیستم کیفیت فنون و مرکز جراحی محدود شفق داشتم توانستم برنامه استراتژی این دو سازمان را به کمک گروهی مشتکل از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر و خوارزمی تنظیم کنم. برای آشنایی بیشتر با مسائل مالی به مدت یک سال هم در حوزه مالی و حسابداری با موسسه مالی ترازنگار همکاری داشتم.
به دلیل علاقه بسیار زیاد به موضوعات مذکور و روحیه یادگیری که در بنده وجود دارد، برای کمک به شما از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  /دانشگاه سمنان / معدل 19
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهنذسی صنایع
  /دانشگاه خواجه نصیر / معدل 15

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  موسسه مالی ترازنگار
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • برگزاری دوره برنامه استراتژی برای شرکت های سیستم کیفیت فنون (وابسته به گروه گرامی) و شرکت انطباق کیفیت آسیا تدریس دروس دبیرستان در آموزشگاههای شهر تهران

پروژه ها

 • تدوین برنامه استراتژی شرکت سیستم کیفیت فنون
  مدیر پروژه

  توضیحات: تدوین برنامه ریزی استراتژیک در سال 1393 و تهیه ماموریت و برنامه 5 ساله شرکت به کمک دانشچویان مهندسی صنایع دانشگاه های خواجه نصیر و خوارزمی

 • تدوین برنامه استراتژی و تهیه چارت سازمانی و تنظیم شرح وظایف مرکز جراحی محدود شفق
  مدیر پروژه

  توضیحات: تدوین چارت سازمانی و تنظیم شرح وطایف مشاغل
  برگزاری مجامع سالیانه سهامداران
  تدوین برنامه استراتژی مرکز جراحی
  و در حال حاضر انجام پروژه تحقیقات بازار برای این مرکز انجام می شود.

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • تدوین برنامه استراتزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدوین برنامه بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تدوین برنامه استراتزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدوین برنامه بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com